Naše služby

Naše služby zahŕňajú nasledovné možnosti, ktoré vytvoríme a prispôsobíme vašim požiadavkám a nárokom:

 

Hlukové štúdie

Vypracovanie hlukových štúdií pre územné rozhodnutia a stavebné povolenia stavieb, posudzovanie vplyvu hluku na obytné objekty, hodnotenie účinnosti navrhnutých technických a organizačných protihlukových opatrení.

Hluková štúdia 1 - Akusta.sk Hluková štúdia 2 - Akusta.sk

 

Meranie hluku

Meranie hluku vo vonkajšom a vnútornom prostredí, úradné meranie hluku ku kolaudáciám a ako podklad pre ostatné rozhodnutia orgánov štátnej správy.

Meranie hluku 1 - Akusta.sk Meranie hluku 2 - Akusta.sk Meranie hluku 3 - Akusta.sk Meranie hluku 4 - Akusta.sk

 

Ochrana zdravia v pracovnom prostredí

Meranie hluku v pracovnom prostredí, optimalizácia návrhu osobných ochranných prostriedkov, návrhy a realizácie protihlukových úprav spolupráca pri zaraďovaní prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík, monitoring.

Ochrana zdravia 1 - Akusta.sk Ochrana zdravia 2 - Akusta.sk

 

Priestorová akustika

Návrh akustiky uzavretých priestorov, výpočet parametrov existujúcich priestorov, simulácie priestorovej akustiky, návrh akustických úprav, obkladov a špeciálnych akustických prvkov, meranie akustiky priestorov, realizácie obkladov a podhľadov.

Priestorová akustika 1 - Akusta.sk Priestorová akustika 2 - Akusta.sk

 

Stavebná akustika

Výpočet nepriezvučnosti stavebných konštrukcií, meranie nepriezvučnosti konštrukcií, návrh úprav konštrukcií, identifikácia akustických mostov, realizácie úprav.

Stavebná akustika 1 - Akusta.sk Stavebná akustika 2 - Akusta.sk

 

Urbanistická akustika

Modelovanie zástavby, výpočet šírenia hluku vo vonkajšom prostredí, meranie dopravného hluku, sčítanie intenzity dopravy, návrh protihlukových bariér, optimalizácia geometrie protihlukových bariér, meranie účinnosti protihlukových úprav, hlukové štúdie.

Urbanistická akustika 1 - Akusta.sk Urbanistická akustika 2 - Akusta.sk

 

Priemyselná akustika

Meranie hluku stacionárnych zdrojov, návrh a realizácie protihlukových opatrení, kapotáže zariadení a technologických celkov, hlukové štúdie.

Priemyselná akustika 1 - Akusta.sk Priemyselná akustika 2 - Akusta.sk