Čo je akustika

Akustika ako vedný odbor

Akustika je rozsiahly vedný odbor, ktorý sa zaoberá zvukovým vlnením – jeho vznikom a šírením priestorom. Akustika sa zaoberá aj vnímaním zvuku ľudskými zmyslami.

Zvuk

Zvuk vzniká, keď pružné pevné teleso, alebo aspoň jeho časť, kmitá, keď sa chveje. Šíri sa pružným prostredím, ktoré je schopné ho prenášať.

Rozlišujeme tri druhy zvuku podľa ich frekvencie (frekvencia sa meria v Hertzoch (Hz)):

 • infrazvuk (0 Hz – 16 Hz).
 • normálny zvuk (16 Hz – 16 000 Hz),
 • ultrazvuk (16 000 Hz do 1 MHz).

Ľudia vnímajú zvuk od 16 Hz až po 20 000 Hz.

Poddisciplíny akustiky

Akustika má veľa poddisciplín, ktoré sa zaoberajú zvukom a zvukovými javmi v rôznych súvislostiach prípadne ide o prieniky akustiky a ďalšej vedeckej disciplíny.

 • Hudobná akustika skúma fyzikálny základ hudby, hudobných nástrojov a priestoru.
 • Stavebná akustika je o zvukových javoch a súvislostiach v uzavretom priestore, budovách a stavbách.
 • Priestorová akustika sa zaoberá šírením zvuku vo všeobecnom priestore.
 • Fyziologická akustika sa zaoberá vznikom zvuku v hlasovom orgáne človeka a jeho vnímáním v uchu.
 • Psychoakustika skúma vnímanie zvuku v mozgu.
 • Archeoakustika je veda zaoberajúca sa zvukom v rámci archeológie.
 • Aeroakustika je veda o zukoch vzniknutých pohybom vzduchu a pohybom zvuku vo vzduchu.
 • Spracovanie akustického signálu je elektronická manipulácia akustického signálu, aplikuje sa napr. pri navrhovaní nečúvacích prístrojov pre nepočujúcich.
 • Bioakustika skúma sluch a zvuy zvierat aj to, ako sú zvieratá ovplyvňované akustikou a zvukmi v ich prostredí.
 • Elektroakustika sa zaoberá nahrávaním, manipuláciou a reprodukciou zvukov prostredníctvom elektronických zariadení.
 • Štúdium reči ako poddisciplína akustiky pomáha rozoznávať reč a zloženie reči najmä pre účely informačných technológií.
 • Štúdium ultrazvukov sa zaoberá štúdiom tých zvukov, ktoré sú príliš vysoké na to, aby ich zachytilo ľudské ucho.
 • Podvodná akustika sa zaoberá prírodzenými aj umelými zvukmi pod vodou.
 • Vibrácie a dynamika skúmajú to, ako mechanické systémy vibrujú a interagujú so svojím okolím.

Zdroj: wikipedia.org

Similar Articles

Čo je akustika Akustika ako vedný odbor Akustika je rozsiahly vedný odbor, ktorý sa zaoberá zvukovým vlnením – jeho vznikom a šírením priestorom. Akustika sa zaoberá aj vnímaním zvuku ľudskými

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *