Category: Nezaradené.
Čo je akustika
Čo je akustika

Akustika ako vedný odbor Akustika je rozsiahly vedný odbor, ktorý sa zaoberá zvukovým vlnením – jeho vznikom a šírením priestorom. Akustika sa zaoberá aj vnímaním zvuku ľudskými zmyslami. Zvuk Zvuk vzniká, keď pružné pevné teleso, alebo aspoň jeho časť, kmitá, keď sa chveje. Šíri sa pružným prostredím, ktoré je schopné ho prenášať. Rozlišujeme tri druhy […]